Начало » Целева група
Целеви групи

Създадените мултимедийни електронни учебници ще бъдат част от курсове за електронни форми на дистанционно обучение от основните Бакалавърски и Магистърски програми на ХТМУ,  вкоито ще бъдат включени 1 400 студента.

Чрез обучение на принципа "обучение на обучители" от външни експерти за работа с електронната система, ще се обучат 10 лица от преподавателския и администартивния персонал от ХТМУ, които ще получат сертификати за знания в областта.

Вече сертифицирания персонал, използвайки Модула(курса) за обучение за работа с електронната система ще има възможност да обучи неограничен брой преподавателски и административен персонал от ХТМУ. В рамките на проекта се предвижда те да обучат около 150 лица преподавателски и администартивен персонал.